Cetak

MISI

VISI


“ Pejabat Kesihatan Daerah Klang, Negara mengembleng tenaga ke arah kesihatan yang lebih baik”


MISI


Menerajui dan berusaha bersama-sama:

Untuk memudahkan dan membolehkan rakyat:

i. Mencapai sepenuhnya potensi mereka dalam kesihatan

ii. Menghargai kesihatan sebagai aset paling berharga

iii. Mengambil tanggungjawab dan tindakan positif demi kesihatan mereka


Untuk memastikan sistem kesihatan berkualiti tinggi iaitu:

i. Mengutamakan pelanggan

ii. Saksama

iii. Tidak membebankan

iv. Cekap

v. Wajar mengikut teknologi

vi. Boleh disesuaikan mengikut persekitaran

vii. Inovatif


Dengan menekankan:

i. Sifat penyayang, profesionalisme dan kerja berpasukan

ii. Sifat menghormati maruah insan

iii. Penglibatan masyarakat