Cetak

Piagam Pelanggan

Pejabat ini bertekad dan berusaha untuk memberi perkhidmatan yang cemerlang kepada setiap pelanggan;

1. Sentiasa memberi layanan dengan sopan dan mesra

2. Menyiasat semua aduan perkhidmatan

3. Mendapatkan maklumbalas pelanggan

4. Berusaha meningkatkan kepuasan pelanggan dengan cara berikut:

• Memastikan setiap pelanggan akan diberi perkhidmatan dalam masa 5 – 10 minit untuk urusan pembayaran kompaun

• Pengeluaran Sijil Ekspot Makanan dalam masa 5 hari selepas menerima keputusan analisa makmal

5. Mengawal kejadian penyakit-penyakit berjangkit dengan memastikan tindakan kawalan ke atas kejadian penyakit berjangkit selepas dinotifikasi di lakukan dalam jangkamasa berikut:

6. Prestasi persampelan mencapai 95% sasaran yang ditetapkan dalam setahun bagi memastikan keselamatan bekalan air yang dibekalkan kepada orang awam adalah terjamin.

 

PIAGAM PELANGGAN BAGI PERKHIDMATAN BARISAN HADAPAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Kami berjanji untuk…..

1.Melaksanakan pemeriksaan dan memberi rawatan bagi (JENIS PELANGGAN) dalam tempoh (INDIKATOR) dari masa pendaftaran.

PELANGGAN                                                                                           INDIKATOR

Ibu Mengandung

  • Kes Baru                                                                          (   60 Minit  )                                                          
  • Kes Ulangan (Normal)                                                        (   30 Minit  )
  • Kes Ulangan (Bermasalah)                                                  (  120 Minit )
  • Kes Baru                                                                          (   60 Minit  )                                                         
  • Kes Ulangan (Normal)                                                        (   30 Minit  )
  • Kes Ulangan (Bermasalah)                                                  (  120 Minit )
  • Kes Baru                                                                          (   60 Minit  )                                                         
  • Kes Ulangan (Normal)                                                        (   30 Minit  )
  • Kes Ulangan (Bermasalah)                                                  (  120 Minit )

Bayi /Kanak-kanak

Pesakit Luar

2.Bersedia untuk pergi menyambut kelahiran dalam masa 15 minit  dari makluman diterima.

3.Memastikan semua kes rujukan ke hospital yang menggunakan ambulans dihantar serta merta selepas keadaan pelanggan stabil.

4.Memastikan aktiviti promosi kesihatan bagi setiap kumpulan sasar (pelanggan) yang khusus,100% mengikut jadual yang ditetapkan.

5.Memastikan semua ubat didispens di kaunter farmasi dalam tempoh 30 minit selepas menerima preskripsi.

6.Memberi Akuan Penerimaan Aduan secara bertulis atau emel kepada pengadu dalam tempoh satu (1) hari selepas aduan diterima.