Cetak

DASAR KUALITIKami Komited Memberi Perkhidmatan Kesihatan Awam yang Berkualiti Dan memenuhi kepuasan Pelanggan Selaras

dengan

"Nilai-Nilai Teras Kami Melalui Perlaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008"