Cetak

Pulau Ketam

KLINIK
Klinik Kesihatan
Pulau Ketam
Klinik Desa
Bagan Teow Chew
Klinik Desa
Sungai Lima
ALAMAT

PT 14208, Jalan Merdeka,
42940 Pulau Ketam,
Klang, Selangor.

42490 Pulau Ketam,
Selangor Darul Ehsan.


42490 Pulau Ketam,
Selagor Darul Ehsan.

TELEFON
03-3110 4206
03-3110 5254
03-3372 3668
FAX
03-3110 4206
 
 

 Kembali ke laman utama