Cetak

Kesihatan Am

UNIT KESIHATAN AM

OBJEKTIF

1) Menyeragam program pemeriksaan kesihatan am dalam bentuk laporan dan rekod setiap daerah.

2) Pemeriksaan yang lebih sistematik dan berkesan.

3) Berdasarkan data asas yang sedia ada untuk merancang dan melaksanakan Program Kesihatan Am.

4) Mengesyorkan penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan.

5) Menguatkuasakan undang-undang yang di bawah bidang kuasa Jabatan Kesihatan.

AKTIVITI

1) Pemeriksaan Kebersihan dan Keselamatan Sekolah.

a) Sekolah Rendah

b) Sekolah Menengah

c) Sekolah Berasrama

d) KAFA / Sekolah Agama

2) Penyiasatan aduan kacau ganggu.

3) Pemeriksaan premis dari aspek kesihatan am bagi kepada permohonan lesen.

a) Lesen berniaga dan menyimpan getah.

b) Lesen Pusat Hiburan Awam.

c) Lesen Barang-barang lama dan lusuh.

d) Lesen Menjual / Menyimpan Racun Makhluk Perosak.

e) Lesen menjual arak / minuman keras.

4) Pemeriksaan Bilik Lokap / Penjara / PATI.

5) Pemeriksaan premis untuk ulasan teknikal.

a) Pusat Jagaan / Rumah Kebajikan

b) TASKA

c) TADIKA

6) Pemeriksaan Pelan Bangunan.

7) Pemeriksaan Ladang / Rumah Pekerja Ladang.